CORICORT SUSP. | Deflazacort 6mg (per 5 ml)

CORICORT SUSP. | Deflazacort 6mg (per 5 ml)
Brand Name: CORICORT SUSP.
Composition: Deflazacort 6mg (per 5 ml)
Form: Suspension
Packing: 30 ml
Packing Type: Bottle
Category/ Segment: PAEDIATRIC RANGE