Ocof-D | Ofloxacin 0.3% + Dexamethasone 0.1% + Hydroxypropyl Methylcellulose 0.25%

Ocof-D | Ofloxacin 0.3% + Dexamethasone 0.1% + Hydroxypropyl Methylcellulose 0.25%
Brand Name: Ocof-D
Composition: Ofloxacin 0.3% + Dexamethasone 0.1% + Hydroxypropyl Methylcellulose 0.25%
Form: Drops
Packing: 5 ml
Packing Type: Bottle
Category/ Segment: EYE-EAR DROPS (OculENT Healthcare)