KETOZIG Shampoo | Ketoconazole 2% + ZPTO 1%

KETOZIG Shampoo | Ketoconazole 2% + ZPTO 1%
Brand Name: KETOZIG Shampoo
Composition: Ketoconazole 2% + ZPTO 1%
Form: Shampoo
Packing: 60 ml
Packing Type: Bottle
Category/ Segment: DERMA RANGE