TABORAB-DSR CAP. | Rabeprazole 20 mg + Domperidone 30 mg (SR) (Alu-Alu)

TABORAB-DSR CAP. | Rabeprazole 20 mg + Domperidone 30 mg (SR) (Alu-Alu)
Brand Name: TABORAB-DSR CAP.
Composition: Rabeprazole 20 mg + Domperidone 30 mg (SR) (Alu-Alu)
Form: Capsule
Packing: 10 x 10
Packing Type: Alu-Alu
Category/ Segment: ANTI ACID & GASTRIC RANGE