TABORAB-D TAB. | Rabeprazole 20 mg + Domperidone 10 mg (Alu-Alu)

TABORAB-D TAB. | Rabeprazole 20 mg + Domperidone 10 mg (Alu-Alu)
Brand Name: TABORAB-D TAB.
Composition: Rabeprazole 20 mg + Domperidone 10 mg (Alu-Alu)
Form: Tablet
Packing: 10 x 10
Packing Type: Alu-Alu
Category/ Segment: ANTI ACID & GASTRIC RANGE