NULOFLAM-P TAB. | Nimesulide 100mg + Paracetamol 325mg

NULOFLAM-P TAB. | Nimesulide 100mg + Paracetamol 325mg
Brand Name: NULOFLAM-P TAB.
Composition: Nimesulide 100mg + Paracetamol 325mg
Form: Tablet
Packing: 10 x 10
Packing Type: Blister
Category/ Segment: ANALGESICS & NSAID