LOCOFLAM-MR TAB. | Diclofenac 50 mg + Paracetamol 325 mg + Chlorzoxazone 250 mg

LOCOFLAM-MR TAB. | Diclofenac 50 mg + Paracetamol 325 mg + Chlorzoxazone 250 mg
Brand Name: LOCOFLAM-MR TAB.
Composition: Diclofenac 50 mg + Paracetamol 325 mg + Chlorzoxazone 250 mg
Form: Tablet
Packing: 10 x 10
Packing Type: Blister
Category/ Segment: ANALGESICS & NSAID