FLOXOMARG-OZ SUSP. | Ofloxacin 50mg + Ornidazole 125mg (per 5 ml)

FLOXOMARG-OZ SUSP. | Ofloxacin 50mg + Ornidazole 125mg (per 5 ml)
Brand Name: FLOXOMARG-OZ SUSP.
Composition: Ofloxacin 50mg + Ornidazole 125mg (per 5 ml)
Form: Suspension
Packing: 30 ml
Packing Type: Bottle
Category/ Segment: PAEDIATRIC RANGE